Административни документи (формат PDF).


 ico pdf Наредба АФБ 2019

ico pdf Наредба БФАС 2019

ico pdf Специален правилник рали 2019

ico pdf Специален правилник рали спринт 2019

ico pdf Специален правилник затворен маршрут и писта 2019

ico pdf Специален правилник планинско изкачване 2019

 


 ico pdf Наредба 2018

ico pdf Специален правилник рали 2018

ico pdf Специален правилник рали спринт 2018

ico pdf Специален правилник затворен маршрут и писта 2018

ico pdf Специален правилник планинско изкачване 2018

 


 ico pdf Наредба 2017

ico pdf Международен спортен кодекс 2017

ico pdf Приложение V  2017

ico pdf Специален правилник рали 2017

ico pdf Специален правилник рали спринт 2017

ico pdf Специален правилник затворен маршрут и писта 2017

ico pdf Специален правилник планинско изкачване 2017

 


ico pdf Наредба 2016

ico pdf Специален правилник рали 2016

ico pdf Специален правилник рали спринт 2016

ico pdf Специален правилник затворен маршрут 2016

ico pdf Специален правилник планинско изкачване 2016

 


 ico pdf Наредба 2015

ico pdf Специален правилник рали 2015

ico pdf Специален правилник рали спринт 2015

ico pdf Специален правилник затворен маршрут 2015

ico pdf Специален правилник планинско изкачване 2015

 


ico pdf Наредба 2014

ico pdf Специален правилник рали 2014

ico pdf Специален правилник рали спринт 2014 

ico pdf Специален правилник затворен маршрут 2014

ico pdf Специален правилник планинско изкачване 2014

 


 ico pdf Наредба 2013

ico pdf Устав БФАС 2013

ico pdf Международен спортен кодекс 2013

ico pdf Специален правилник затворен маршрут 2013

ico pdf Специален правилник планинско 2013

ico pdf Специален правилник дрифт 2013

ico pdf Специален правилник гимхана 2013

ico pdf Регламент по автокрос 2013

 


ico pdf Наредба 2012

 ico pdf Бюлетин 3 към наредба 2012

ico pdf Специален правилник затворен маршрут 2012

ico pdf Специален правилник планинско 2012

ico pdf Специален правилник автокрос 2012

ico pdf Специален правилник раликрос 2012

 


 ico pdf Специален правилник рали 2011

 ico pdf Приложения рали 2011